Köpvillkor

KÖPVILLKOR

Allmänt

Dessa villkor gäller för konsumenters köp av varor från Nordwall Marin AB med org.nr. 556120–7274 på Eshop.nordwallmarin.se. Med konsument menas ”privatperson” och konsument benämns som Kund/Kunder i villkoren. 

För dig som är konsument gäller Konsumentköplagen (SFS 1990:932). Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (SFS 2005:59) gäller när vi säljer varor på distans till dig som konsument. Observera att nedanstående villkor endast gäller för försäljning till dig som är konsument och att det endast är du som är konsument som möjlighet till ångerrätt på ditt distansköp (e-post, telefon, webbshop eller event utanför Eshop.nordwallmarin.se:s affärslokaler). 

Vid genomfört köp på Eshop.nordwallmarin.se med betalningsvillkor Klarna skapas ett kundkonto hos Eshop.nordwallmarin.se, då godkänner kunden vid var tid gällande Köpvillkor och ett bindande avtal uppstår mellan kunden och Eshop.nordwallmarin.se. För köpvillkor hos Klarna, se avsnittet ”Betalning”.

Kunden måste vara 18 år för att betala med faktura eller delbetalning. För kortköp måste Kundens betalkort vara upplåst för näthandel. Genom att registrera sig så intygar Kunden att de uppgifter som lämnas är korrekta och sanningsenliga.

Kunden ansvarar för att lösenord förvaras säkert och inte lämnas ut till utomstående part. Kunden kan alltid beställa ett nytt lösenord direkt vid inloggningen. Om Kunden misstänker att lösenordet har kommit i orätta händer bör lösenordet bytas omgående. Kunden kan kontakta Eshop.nordwallmarin.se för att spärra kontot. 

Eshop.nordwallmarin.se förbehåller sig rätten för förändringar på hemsidan, där funktioner kan tillkomma, förändras, eller tas bort. Målet är att alltid förbättra kundupplevelsen på hemsidan i takt med att utvecklingen går framåt. 

Eshop.nordwallmarin.se reserverar sig för eventuella skrivfel och felaktigt angivna priser på hemsidan.

Uppsägning av konto

Genom att registrera sig som Kund, ingår Kunden ett avtal med Eshop.nordwallmarin.se om att nyttja de funktioner som finns på Eshop.nordwallmarin.se. Kunden kan när som helst själv inaktivera sitt konto genom att kontakta Eshop.nordwallmarin.se

Om Kunden bryter mot Köpvillkoren, såsom att inte inkomma med betalning för beställd vara, äger Eshop.nordwallmarin.se rätt att säga upp avtalet med Kunden och stänga av Kunden från vidare beställningar via hemsidan. En uppsägning innebär att inloggning till sitt konto inaktiveras. Det kan även medföra att Kunden blir skadeståndsskyldig.

Om en överträdelse av Köpvillkoren utgör ett brott kan Eshop.nordwallmarin.se komma att polisanmäla överträdelsen. Eshop.nordwallmarin.se polisanmäler exempelvis alla falska beställningar och beställningar gjorda med stulna kortnummer och gör allt man kan för att hjälpa Polisen i utredningsarbetet.

Eshop.nordwallmarin.se har rätt att häva avtalet helt eller delvis med omedelbar verkan om Kunden begår väsentligt brott mot Köpvillkoren och rättelse inte vidtagits inom fjorton (14) dagar från den Eshop.nordwallmarin.se:s skriftliga påpekande härom. Som väsentligt avtalsbrott betraktas varje åsidosättande av de skyldigheter som åvilar Kunden i detta avtal.

Om Eshop.nordwallmarin.se inte kan lämna meddelande till Kunden på grund av att Kunden inte uppdaterat sina kontaktuppgifter eller lämnat felaktiga uppgifter, kan Eshop.nordwallmarin.se utan föregående meddelande inaktivera eller stänga tillgången till Kundens konto och helt eller delvis stoppa leveransen av varor.

Cookies

Eshop.nordwallmarin.se använder cookies, web beacons och liknande tekniker (gemensamt kallade ”cookies”) för att förbättra Kundens upplevelse på Eshop.nordwallmarin.se. Eshop.nordwallmarin.se använder cookies på hemsidan och i dess webbtjänster.

 

Beställning

Beställning görs på hemsidan: www.nordwallmarin.se

Kunden måste vara 18 år för att betala med faktura eller delbetalning. För kortköp så gäller det enbart att kortet är upplåst för näthandel, eller har ett företag. 

Eshop.nordwallmarin.se:s affärsidé vilar på Service, Kunskap & Kvalitet, med så många varor som möjligt i lager för snabbast möjliga leverans till kund. 

Efter att Kunden lagt en beställning på Eshop.nordwallmarin.se, skickas en orderbekräftelse direkt till Kundens mejladress med information om beställningen.

Ändring eller annullering av lagd order

Kunden kan ändra/annullera en order fram till dess att Marinshopen.se har börjat packa varorna. Kunden behöver kontakta Marinshopen.se snarast möjligt på info@nordwallmarin.se för att ta reda på ifall en annullering eller ändring ordern är genomförbar.

Leveranssätt

Eshop.nordwallmarin.se använder speditör som anvisas i orderavslutet eller avhämtning i butik.

Leveranstid

Om Kundens beställning endast innehåller lagervaror och är genomförd på en vardag före klockan 12:00 skickas den i normala fall till Kunden samma dag. Om beställningen endast innehåller lagervaror och är lagd på en helgdag eller vardag efter 12:00 skickas den i normala fall från oss följande vardag. 

Den aktuella leveranstiden för varje enskild lagervara / beställningsvara specificeras i orderavslutet på hemsidan. Vi ansvarar inte för förseningar av leveranser som orsakas av speditören.

Leveranser utanför Sverige

Eshop.nordwallmarin.se levererar endast inom Sveriges gränser.

Farligt gods

Allt gods som skickas från Eshop.nordwallmarin.se ska hanteras på ett korrekt sätt och skickas med lämpligt transportsätt. Vissa produkter kan endast hämtas i butik.

Fraktkostnad

De möjliga leveransalternativen med fraktkostnad för din beställning visas på hemsidan när du kommer till orderavslutet. Alternativen justeras automatiskt baserat på de produkter du lagt i varukorgen.

Paket som inte hämtas ut

För alla paket som inte hämtats ut debiterar Eshop.nordwallmarin.se en avgift. Avgiften motsvarar de faktiska kostnaderna för frakt och returfrakt, plus 195 kr i hanteringskostnad. Kostnaden regleras i normalfallet på Kundens order hos Klarna, alternativt skickas som faktura.

Priser

Eshop.nordwallmarin.se strävar efter att alltid tillhandahålla varor med hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Priser anges som standard på Webbshoppen i svenska kronor (SEK) och inkluderar moms för privatpersoner. Om momsen ändras förbehåller Eshop.nordwallmarin.se sig rätten att ändra priserna på motsvarande sätt. Priserna kan ändras på grund av omständigheter som Eshop.nordwallmarin.se inte råder över, t ex vid väsentligt ändrade råvarupriser, valutaförändringar, eller ändrad moms. 

Kunden har alltid rätt att bli informerad om totalpriset med en specifikation av fraktpriset, samt eventuella övriga avgifter.

Retur & ångerrättsinformation

Om en vara är felaktig ska Kunden så snart Kunden upptäckt detta kontakta Eshop.nordwallmarin.se på info@nordwallmarin.se.se. Visar det sig att varan har ett fel återbetalar vi fraktkostnaden och lämnar även ersättning för returfrakten efter åtgärd. 

Gäller det en använd vara som gått sönder eller har ett fabrikationsfel, se avsnittet ”Reklamation”.

Ångerrätt

Du har som konsument rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar utan att ange något skäl. Observera att de här villkoren INTE gäller för dig som i egenskap av kund som är företagare och köper varor på distans. Ångerfristen löper ut 14 dagar efter den dag du mottagit din vara. Med detta menas då du som Kund eller någon tredje part, dock ej transportföretaget, tar varan i fysisk besittning.  

Vill du utöva din ångerrätt ska du till oss som säljare av varan meddela ditt beslut om att frånträda avtalet. Du ansöker lättast om ångerrätt på hemsidan genom att skicka ett email till: info@nordwallmarin.se. Kunden ska skriva in sitt namn, sin geografiska adress, sitt telefonnummer, eventuellt faxnummer och sin e-postadress om någon av dessa uppgifter saknas i kundinformationen. Du har även en möjlighet att använda dig av Konsumentverkets standardiserade blankett vid ångerrätt: https://www.konsumentverket.se/contentassets/c78f43844da74c7786821d8d12a98b5a/angerblankett_konsumentverket_150817.pdf . Blanketten kan fyllas i och skickas exempelvis via e-post.

Kunden kommer att få ett bekräftelsemejl med ett RMA-nummer som bifogas returen. Kunden lämnar paketet till valfritt ombud och Kunden står för returfrakten. Spara alltid kvittot och kollinumret på returfrakten så du har möjlighet att spåra returen, eller ifall en reklamation av sändningen behöver göras mot ombudet.

Använd alltid det ursprungliga ytteremballaget eller motsvarande vid retur av sändningen. Klistra eller tejpa aldrig på originalkartongen vid retur. Säkerställ att alla delar och tillbehör inklusive originalkartong som levererades med artikeln/artiklarna som ska returneras är med i retursändningen.

När Eshop.nordwallmarin.se mottagit returen, sker en kontroll för att se om varorna är i normalt skick. Om det fastställs att varorna är i normalt skick, kommer en full återbetalning av varans värde inklusive de standardfraktkostnader du betalt för att vi skickat varan till dig att ske till det konto som pengarna betalts in ifrån. Har betalning skett via Klarna, kommer en reglering att ske via Klarna.

Eshop.nordwallmarin.se har en normal hanteringstid på returer på upp till 10 arbetsdagar och detta gäller från och med att varan kommit returavdelningen/Eshop.nordwallmarin.se tillhanda. Är inte returen komplett enligt anvisningarna, kan hanteringstiden komma att bli längre.

Vid frågor eller funderingar kring returer eller status på returer, kan Kunden alltid kontakta Nordwall Marin på info@nordwallmarin.se.

Vi kan även komma att kräva en kopia på din köpehandling eller annat dokument som styrker ditt köp hos oss för att du ska kunna ha möjlighet att nyttja din ångerrätt.

Skicka paketet till:

Nordwall Marin AB

Returavdelningen

Andersbergsvägen 4

181 47 LIDINGÖ

Verkan av utövad ångerrätt

Om du frånträder detta avtal kommer vi att betala tillbaka alla betalningar vi fått från dig, bland dem också leveranskostnader (men då räknas inte extra leveranskostnader till följd av att du valt något annat leveranssätt än den billigaste standardleverans vi erbjuder). Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast 14 dagar från och med den dag då vi underrättades om ditt beslut att frånträda avtalet. Återbetalningen sker dock inte tills vi fått tillbaka varan/varorna från dig. Varan/varorna ska skickas tillbaka utan onödigt dröjsmål och i vart fall senast 14 dagar efter den dag då du meddelat oss om ditt beslut att frånträda avtalet. Ångerfristen ska anses ha iakttagits om du skickar tillbaka varorna innan denna fjortondagarsperiod löpt ut. Vi kommer att använda samma betalningsmedel för återbetalningen som du själv har använt för den inledande affärshändelsen, om du inte uttryckligen kommit överens med oss om något annat. Återbetalningen kommer inte att kosta dig något.

Om vi inte specifikt kommit överens om något annat kommer du få betala returfrakten och varan inklusive alla medskickade delar ska paketeras och återsändas till samma adress och på samma sätt som du mottog den. För att varan inte ska riskeras att skadas under återtransporten rekommenderar vi att den skickas i dess originalförpackning och med samma eller motsvarande emballage som när den mottogs. Du kommer alltså att få boka en returfrakt med Schenker och betala för den själv. Vid större varor eller extra stora kvantiteter kan alternativa fraktsätt bli aktuella med en returfraktsedel och kostnaden för att återsända varan/varorna blir därav högre.  För att nyttja din ångerrätt och sända tillbaka en vara, meddela oss först genom att ansöka om ett RMA-nummer på hemsidan. Se avsnittet ”Retur” för hur man praktiskt går tillväga där även övrig information finns.  

Undersökning av varan

Som konsument har du rätt att undersöka varan för att se vad den har för egenskaper och funktion.

Vi förbehåller oss rätten till ersättning för den värdeminskning som uppstår om du som konsument använder eller hanterar varan på ett sätt som inte är nödvändigt för att undersöka den.

Vi kommer då debitera dig ersättning i form värdeminskningsavdrag i samband med att du undersökt varan på ett mer långtgående sätt än vad som är nödvändigt för att undersöka den. Ett värdeminskningsavdrag på förhand kan dock ej fastställas utan kräver en enskild bedömning från fall till fall.

Undantag från ångerrätten

Ångerrätten gäller inte för avkodade varor, tillbehör eller annan utrustning och på sådant sätt att varan sammanblandas med en annan komponent där en inkodning eller liknande skett och där två eller flera komponenter i och med detta inte kan skiljas från varandra. Exempel på detta är el-artiklar där en avkodning/återställning inte är möjlig eller där arbetet med en avkodning/återställning av en sådan vara överstiger hela dess försäljningsvärde. Ångerrätten gäller heller ej för varor som specialbeställts för en specifik applikation, exempelvis komponenter till fordon av en mindre serie med utgångspunkt för fordon som är undantagna från Skatteverkets föreskrifter om nybilspriser för aktuell årsmodell eller andra unika varor som tillverkats eller satts ihop på beställning (till exempel motorer, avgassystem eller andra skräddarsydda produkter).

Återbetalning då du vill använda din ångerrätt

När vi fått tillbaka varan och konstaterat att den inte är skadad betalar vi tillbaka det belopp du betalat. Återbetalningen sker senast inom 14 dagar från att det att vi mottagit ditt meddelande om att nyttja din ångerrätt. Vid kontantköp sker återbetalningen i första hand via utbetalning till bankkonto. Se även avsnitt ”verkan av utökad ångerrätt” längre upp.

Garanti

Eshop.nordwallmarin.se lämnar 1 års garanti på samtliga varor vid påvisat fabrikationsfel.

Varor som omfattas av garanti kan åtföljas av ett garantibevis. Detta bevis gäller då för garanti tillsammans med styrkande av betalning. För att du ska få rätt hjälp om varan gått sönder måste du följa anvisningarna i garantibeviset.

Reklamation

Kunden ansöker om en reklamation på hemsidan genom att skicka ett email till info@nordwallmarin.se.se. Kunden kommer att få ett bekräftelsemejl med ett RMA-nummer som bifogas reklamationen. Kunden lämnar paketet till valfritt Schenker ombud och Kunden står för returfrakten och transportrisken. Spara alltid kvittot och kollinumret på returfrakten så du har möjlighet att spåra reklamationen, eller ifall en reklamation av sändningen behöver göras mot ombudet.

Skicka paketet till:

Nordwall Marin AB

Returavdelningen

Andersbergsvägen 4

181 47 LIDINGÖ

Vid frågor eller funderingar kring en reklamation eller status på reklamationen, kan Kunden alltid kontakta Eshop.nordwallmarin.se på info@nordwallmarin.se. Ta gärna bilder som bifogas i mejlet om det är lämpligt och skriv en utförlig beskrivning av problemet. 

Eshop.nordwallmarin.se har en normal hanteringstid på reklamationer på upp till 10 arbetsdagar och detta gäller från och med att varan kommit reklamationsavdelningen tillhanda. Vid extern bedömning kan reklamationstiden öka beroende på utredningsbehov och tillgänglighet. 

Vid en godkänd reklamation ersätter Eshop.nordwallmarin.se samtliga direkta kostnader som uppstått i samband med köpet och retur av den felaktiga varan. 

Som konsument har du 3 års reklamationsrätt på fabrikationsfel i enlighet med Konsumentköplagen. Påtala eventuella fel inom skälig tid. Vid tvister som vi inte lyckas lösa tillsammans, rekommenderar vi att du vänder dig till Allmänna reklamationsnämnden (Se under avsnitt ”Tvist” nedan).

Transportskada

Vid leverans från Eshop.nordwallmarin.se, är det viktigt att Kunden verifierar att Kunden erhållit samtliga kollin och att varken emballaget eller innehållet har blivit skadade under transport. Ser Kunden någon skada på emballaget, ska detta rapporteras direkt till ombudet eller speditören innan godset kvitteras. Kunden kan också neka att ta emot en sändning p.g.a. skada. Har Kunden ett skadat gods eller har nekat ett skadat gods, vänligen meddela Eshop.nordwallmarin.se detta snarast möjligt, gärna med bilder på godset, till info@nordwallmarin.se som återkommer med svar.

Betalning

Skicka inga förskott

Eshop.nordwallmarin.se kan inte ta inte ansvar för till exempel pengar, checkar och frimärken som skickas i brev.

Telefon- eller mejlbeställning

Kunden har möjlighet att betala via Klarna eller Swish, när Kund lägger en order via telefon eller mejl.

Beställning via webbshoppen

Kortbetalning
Genom Klarna kan Eshop.nordwallmarin.se erbjuda en rad olika betalningslösningar för privatpersoner. Klarna gör det möjligt att betala med betal-, bank- eller kreditkort direkt i webbutiken via SSL, d.v.s. krypterat och säkert.

Betalning efter leverans (faktura/delbetalning)

Faktura

Eshop.nordwallmarin.se erbjuder betalning med faktura i samarbete med Klarna (nedan ”Klarna”). Betalningsvillkor är normalt 14 dagar. För att kunna beställa mot faktura måste Kund ha fyllt 18 år och vara folkbokförd i Sverige, samt godkännas i den kreditprövning som genomförs vid köpet. För fullständiga fakturavillkor se här. Efter genomfört köp skickas en faktura från Klarna till den mejladress Kunden angett och/eller Kundens Klarna App. I mejlet finns en länk till https://www.klarna.com/se/smoooth/ där Kunden bland annat kan välja att betala fakturan genom till exempel direktbetalning eller kortbetalning. Vid utebliven betalning kan en påminnelseavgift tillkomma enligt Klarnas villkor som hittas här.

Delbetalning

Genom samarbete med Klarna ges Kunden möjlighet att dela upp sin betalning. För information och fullständiga villkor, läs mer här.

Klarnas behandling av personuppgifter

Vid köp med faktura kommer Klarna behandla Kundens personuppgifter som personuppgiftsansvarig. Personuppgifterna behandlas bland annat för fullgörande av avtalet, samt för att via externa och interna databaser genomföra identifikations- och kreditkontroll. För mer detaljerad information om Klarnas behandling av personuppgifter och Kundens rättigheter i samband med behandlingen, läs om detta här.

Publicerat material

Materialet på denna webbshop är skyddat enligt upphovsrättslagen och tillhör Nordwall Marin AB. Användande av material måste godkännas av Eshop.nordwallmarin.se. Eshop.nordwallmarin.se förbehåller sig rätten att i efterhand korrigera eventuella fel vad gäller bilder, priser och produkttexter på hemsidan. Vid eventuella felprissättningar på hemsidan med större avvikelser förbehåller Eshop.nordwallmarin.se sig även rätten att avbryta en order trots orderbekräftelse.

Support och tillgänglighet

Eshop.nordwallmarin.se besvarar förfrågningar via mejl som skickats till info@nordwallmarin.se i turordning.

Ansvarsbegränsning

Eshop.nordwallmarin.se är öppen dygnet runt för beställning av varor. Ambitionen är att ha en mycket hög tillgänglighet, men vid ett fåtal tillfällen kan hemsidan vara otillgänglig p.g.a. underhåll, säkerhetsuppdateringar, nätverks- och/eller hårdvaruproblem. Eshop.nordwallmarin.se kan därmed inte garantera att hemsidan alltid är tillgänglig för Kund.

Ändring av villkor

Eshop.nordwallmarin.se har rätt att ensidigt ändra Köpvillkoren. Köpvillkoren finns tillgängliga vid varje köptillfälle och godkännes inför varje köp.

Force Majeure     

Nordwall Marin AB är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt detta avtal, om underlåtenheten har sin grund i befriande omständighet enligt nedan och omständigheten förhindrar, försvårar eller försenar fullgörandet. Befriande omständigheter är bland annat åtgärder eller underlåtenhet från myndighet, ny eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, sabotage eller olyckshändelse av större omfattning samt eventuella pandemier. I force majeure ingår nationella såväl som internationella myndighetsbeslut som påverkar marknad och produkter negativt, till exempel beslut om varningstexter, försäljningsförbud med mera eller en onormal nedgång i marknaden.

Överlåtelse

Kontot som skapats av Kunden är personligt och får inte överlåtas till någon annan utan skriftligt samtycke av Eshop.nordwallmarin.se.

Eshop.nordwallmarin.se får utan Kundens medgivande överlåta rätten att mottaga betalning till tredje man.

Företagsinformation

Nordwall Marin AB

Andersbergsvägen 4
181 47 LIDINGÖ

08-660 01 10

Org. nr: 556120-7274

Tvist

Eventuella tvister ska avgöras mellan parterna i första hand, i annat fall av Allmänna Reklamationsnämnden för kunder som är konsumenter. Konsumenter finner mer information på arn.se. Nordwall Marin AB kommer i enlighet med Lag (2015:671) om alternativ tvistlösning i konsumentförhållanden delta i tvisten och rätta sig efter nämndens beslut.